Marina Zaitseva „Sen Ewy”

Marina Zaitseva „Sen Ewy”

Na projekt stworzony przez kobiety z Ukrainy „Sen o Ewie” składa się performance i wystawa fotografii.
30 maja godzina 18:00 w Fundacji Salony przy ul. Fabrycznej 13b, Zielona Góra

O czułości i kruchości kobiecej duszy, która jest w horrorze wojny. Wykorzystałam obraz Ewy jako personifikację wszystkich kobiet i ich energii. O tym, jak wojna wpłynęła nie tylko na nasz wygląd, pogląd, usta, ale także na nagość duszy. O jej nadwrażliwości teraz. Wydawało się, że wszyscy otrzymaliśmy pustą kartkę papieru, aby zanotować życie. Tysiące kobiet dostało tę kartkę papieru we krwi. Straciliśmy część naszego połączenia z rzeczywistością i poczucia, że ludzie mogą mieć przynajmniej trochę rozumu, aby ocalić najcenniejszą rzecz – życie. Straciliśmy poczucie, że na świecie istnieją przynajmniej pewne zasady. Wszystko jest jak koszmar. Cierpienia wojny mogą rodzić nienawiść, ale siła kobiety tkwi w jej miłości. Czy możemy przezwyciężyć nienawiść? Czy znajdziemy w sobie wszystkie odpowiedzi na pytania i moc miłości? Dlaczego dusza jest tak bezbronna? Jak niezłomny jest duch? Jak żyć dalej? To są nasze codzienne myśli, to są moje zdjęcia…
Wystawę fotograficzną dedykuję wszystkim kobietom z Ukrainy, które cierpią z powodu tego horroru.

Wielki szacunek dla wszystkich mężczyzn, którzy bronią naszego życia. Wystawa fotografii Mariny Zajcewy „Sen ewy”
O czułości i kruchości kobiecej duszy, która jest w horrorze wojny. Wykorzystałam obraz Ewy jako personifikację wszystkich kobiet i ich energii. O tym, jak wojna wpłynęła nie tylko na nasz wygląd, pogląd, usta, ale także na nagość duszy. O jej nadwrażliwości teraz. Wydawało się, że wszyscy otrzymaliśmy pustą kartkę papieru, aby zanotować życie. Tysiące kobiet dostało tę kartkę papieru we krwi. Straciliśmy część naszego połączenia z rzeczywistością i poczucia, że ludzie mogą mieć przynajmniej trochę rozumu, aby ocalić najcenniejszą rzecz – życie. Straciliśmy poczucie, że na świecie istnieją przynajmniej pewne zasady. Wszystko jest jak koszmar. Cierpienia wojny mogą rodzić nienawiść, ale siła kobiety tkwi w jej miłości. Czy możemy przezwyciężyć nienawiść? Czy znajdziemy w sobie wszystkie odpowiedzi na pytania i moc miłości? Dlaczego dusza jest tak bezbronna? Jak niezłomny jest duch? Jak żyć dalej? To są nasze codzienne myśli, to są moje zdjęcia…
Wystawę fotograficzną dedykuję wszystkim kobietom z Ukrainy, które cierpią z powodu tego horroru.
Wielki szacunek dla wszystkich mężczyzn, którzy bronią nasze życie.
_____
Проект, створений жінками з України «Сон Єви» має продовження та відтвориться в понеділок 30 травня в фотовиставці.
Відкриття події відбудеться о 18:00 в Fundacja Salony за адресою ul. fabryczna 13b (2 поверх)
Виставка фото Марини Зайцевої «Сон Єви»
«Про ніжність та крихкість жіночої душі, яка перебуває в жаху війни. Образ Єви – я використала як уособлення всіх жінок та їх енергій. Про те, як війна вплинула не тільки на нашу зовнішність, погляд очей, кут губ, а про оголенність душі. Про її надчутливість зараз. Нам всім ніби дали чистий лист паперу для нотування життя. Тисячам жінок цей лист паперу видали в крові. Ми втратили частково зв‘язок з реальністю та відчуття, що люди здатні мати хоч якийсь розум, аби зберегти найцінніше – життя. Ми втратили відчуття, що діють хоч якісь правила у світі. Все – мов страшний сон. Страждання війни можуть породити ненавість, однак сила жінки в її любові. Чи зможемо ми подолати ненавість? Чи віднайдемо в собі всі відповіді на питання та силу любові? Чому так ранима душа? Наскільки незламний дух? Як жити далі? Про це наші щоденні роздуми, про це мої фотографії…
Фотовиставку я присвячую всім жінкам України, які потерпають від цього жаху.
Всім чоловікам, які боронять наше життя – велика шана.
Також, окрема подяка всім людям всіх країн, які допомогають».
_____
The project created by women from Ukraine „Dream of Eve” has a continuance and will be reproduced on Monday, May 30 in a photo exhibition.
The opening of the event will take place at 18:00 in Fundacja Salony at ul. Fabryczna,13b (2nd floor)
Marina Zaitseva’s photo exhibition „Eve’s Dream”
„It’s about the tenderness and fragility of the female soul, which is being in the horror of war. I used the character of Eve as the personification of all women and their energies. About how the war affected not only our appearance, eyes, lips, but also the nakedness of the soul. About her hypersensitivity now. We all were kind of given a blank sheet of paper to note our lives. Thousands of women were given this sheet of paper all in blood.
We have lost our connection to reality a little, and the feeling that people can have at least some intelligence to save the most precious thing – life. We have lost the feeling that there are still at least some rules in the world. Everything seems to be like a nightmare. The sufferings of war can breed hate, but a woman’s strength is in her love. Can we overcome hate? Will we find in ourselves all the answers to the questions? And will we find the power of love? Why is the soul so vulnerable? How indomitable is the spirit? How do we live further? This is our daily thoughts, thats what my photos are about..
I dedicate this exhibition to all women of Ukraine who suffer from this horror.
And a big honor to all men who defend our lives.”

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona GóraMożliwość komentowania została wyłączona.