Od 2011 roku dzielimy naszą przestrzeń z artystami związanymi z Zieloną Górą. Sąsiedztwo pracowni stanowi dla nas ważną inspirację do działania i pozwala pozostać blisko codziennych spraw artystów. Co roku w grudniu razem organizujemy dzień Otwartych Pracowni, w ramach którego mieszkańcy mogą zapoznać się z działalnością współpracujących twórców. Jedna z pracowni przeznaczona jest dla rezydentów z Polski lub zagranicy. Ponieważ w Zielonej Górze brakuje miejsca do pracy zależy nam na tym, by mogli z niej korzystać również artyści lokalni. Efektem ich pobytu w pracowni jest wspólne działanie: wystawa, warsztaty, wykład albo pokaz filmu.
Dziś naszą przestrzeń dzielimy z Michałem Jankowskim, Jarkiem Jeschke, Aleksandrą Kubiak, Markiem Lalko i Tomaszem Pastyrczykiem.
Zachęcamy do zapoznania się z działalnością artystów, z którymi mamy lub mieliśmy okazję sąsiadować.

– Jarek Jeschke
– Michał Jankowski
– Aleksandra Kubiak
– Marek Lalko
– Tomasz Pastyrczyk

– Rafał Wilk – http://rafalwilk.blogspot.com
– Magdalena Kościańska – http://www.magicsuitcase.pl/pl/
– Feliks Marciniak – http://feliksm.com
– Basia Niemiec – https://bniemiec.carbonmade.com/
– Stefan Hanćkowiak – http://stefanhanckowiak.pl
– Adam Krysik
– Karolina Chabros – http://rebeka-von.tumblr.com
– Janina Wick – http://www.janinawick.com
– Kamila Mankus
– Konrad Pustoła – http://www.viewsofpower.com/index.php?/miasta/zielona-gora/
– Maryam Mohammadi – http://www.maryammohammadi.at
– Helmut & Johanna Kandl
– Simone Ruess – http://www.urbik.org