Katarzyna Bogusz – opus corpus

Katarzyna Bogusz

opus corpus

otwarcie wystawy: 6.09.2023 godzina 18:00, Fabryczna 13b, Zielona Góra

Opus corpus [łac. praca z ciałem], rozumiana jest w tym ujęciu także przewrotnie jako opus corus [łac. praca serca] – rytm życia, przenoszący emocje i uczucia na pudło rezonansowe jakim jest ciało. Istotny staje się tu jednak przede wszystkim stan zawieszenia i metamorfozy jednostki. Odwołuje się tym samym do buddyjskiego pojęcia bardo – 49-dniowego okresu między śmiercią a ponownym wcieleniem. Bardo należałoby tu odczytać jako zderzenie z prawdą o nietrwałości, w całym jej cierpieniu.

Oczekiwanie i związane z nim wstrzymanie, kształtuje materię od wewnątrz, przez jej powolną destrukcję. Tak rozumiana plastyczność, nie daje możliwości powrotu do dawnej formy. To otwarcie na niespójność, dezintegrację, która ma miejsce, gdy żadna ucieczka nie jest już możliwa. Wszystko to, co związane dotychczas z cierpieniem, staje się ostatecznie obojętnością na nie, formą nieczułości i zapomnienia. Dotyka też zjawiska „demencji formy”, która przyjmuje charakter wypartej lub sztucznie nadbudowanej treści. W jaki sposób istnieje to, co się rozpadło i jak nadać temu widoczność?

Katarzyna Bogusz – artystka wizualna, kuratorka. Absolwentka Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Teatrologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działa na pograniczu mediów. Szczególnie istotny jest dla niej aspekt performatywny, a większość z jej prac ma charakter medytacyjny i jest relacją zawieszoną w czasie. Podejmuje tematy związane z naturą, czasem i entropią, szukając połączeń między sztuką wschodu a kulturą europejską. Często pozostawia brak tam, gdzie nadejdzie intuicyjne dopełnienie. Sięga przy tym do sytuacji, w których odbiorca ma do czynienia z uwarunkowaniami własnej percepcji i musi zdefiniować na nowo to, co widzi.

https://www.katarzynabogusz.com/Możliwość komentowania została wyłączona.