Nie oddamy Bardzo Młodej Kultury

Fundacja Salony przyłącza się do apelu o przywrócenie pełnego finansowania programu Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem ogólnopolskim jest Narodowe Centrum Kultury, a w województwie lubuskim Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Bardzo Młoda Kultura to program, który oprócz tego, że diagnozuje aktualny stan edukacji kulturowej w Polsce oraz pomaga zdobyć nowe kompetencje animatorom kultury i nauczycielom, to integruje osoby działające na rzecz rozwoju kultury w kraju i regionach. Będąc partnerem RCAK w realizacji projektu „Kultura tędy” mamy możliwość obserwować z bliska jak rodzą się nowe kontakty pomiędzy pracownikami instytucji, organizacji pozarządowych, animatorami, nauczycielami, artystami – jak uczą się od siebie nawzajem, wymieniają doświadczeniami, wspierają i nawiązują nowe przyjaźnie, które później skutkują wspólną pracą na rzecz podniesienia kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży w Polsce. To jest strona projektu, która wydaje się być szczególnie cenna.

Program Bardzo Młoda Kultura jest jedną z najważniejszych inicjatyw w Polsce na rzecz poprawy dostępu do edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. To działanie międzysektorowe i interdyscyplinarne, które umożliwia stworzenie i wdrożenie nowej jakości edukacji o sztuce, kulturze i o tym, co nas otacza.

Przyłączamy się do protestu i apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przywrócenie pełnego finansowania programu oraz umożliwienie jak najszybszego powrotu do ustalonego harmonogramu działań przez operatorów.

Zarząd Fundacji SalonyMożliwość komentowania została wyłączona.