Strać tutaj pamięć nieszczęść

Jakub Danilewicz
Strać tutaj pamięć nieszczęść

Otwarcie: 29.11. godzina 18
Fundacja Salony, ul. Fabryczna 13b, Zielona Góra
Współpraca i materiały graficzne: Maciej Bychowski

Tam słodki wiersz, którego żaden wiek nie zmaże,
Wchodzącemu w tę grotę szczęśliwym być każe.
Stanisław Trembecki, Sofijówka

Wystawa „Strać tutaj pamięć nieszczęść” stawia pytanie o wpływ dziejów polskiego narodu na współczesne wyobrażenia o Europie i jej mieszkańcach. Nielinearna i fragmentaryczna narracja przeskakuje między różnymi geografiami i kontekstami, wskazując na uwikłanie w dążeniu do wolności wobec kulturowej opresji, związanej przede wszystkim ze współczesnym kryzysem migracyjnym. Tytuł, będący parafrazą inskrypcji w grocie parku Zofiówka w Humaniu, staje się punktem wyjścia dla pokazania związku między nowoczesnością a przemocą.

Wystawa dofinansowana przez Urząd Miasta Zielona Góra
Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium KulturalnegoMożliwość komentowania została wyłączona.