krzywy komin

Basia Bańda| Michał Jankowski| Jarek Jeschke| Aleksandra Ola Kubiak| Marek Lalko|Rafał Wilk
kuratorka: Marta Gendera

Wystawa zielonogórskich artystów w Fundacji Salony odnosi się do specyfiki miejsca, w którym od trzech miesięcy pracują – zaadaptowanego na potrzeby kulturalne budynku przy ul. Fabrycznej 13, należącego do kompleksu dawnej tkalni niemieckiego fabrykanta Karla Eichmanna. Prezentowane na wystawie prace przedstawiają próby odnalezienia się przez artystów na nowym terenie, eksplorują zakamarki przestrzeni wspólnej, wychodzą na podwórko i krążą po pracowniach.
Wystawa jest wynikiem uczestnictwa artystów w procesie pozyskiwania pracowni miejskich, który trwał blisko rok i wielokrotnie wymagał od nich wspólnego działania. Udział w procedurach przetargowych wiązał się z koniecznością przemyślenia swojej twórczości i zastanowienia się – zgodnie z wymogami formalnymi – nad możliwością podjęcia działania na rzecz mieszkańców miasta.
Przemieszczanie się i przeprowadzka nieodłącznie kojarzą się z rozpoczęciem kolejnego etapu życia lub twórczości. Nawiązania do historii miejsca w pracach Rafała Wilka i Michała Jankowskiego, moment zamknięcia archiwum przez Marka Lalko, praca nad znakiem graficznym Aleksandry Oli Kubiak oraz obrazy Jarka Jeschke i Basi Bańdy w równiej mierze stanowią zapowiedź podjęcia nowych wyzwań.
Znak graficzny |Krzywy Komin| nad budynkiem stojącego naprzeciw klubu Piekarni Cichej Kobiety stał się symbolem nowego miejsca na mapie kulturalnej Zielonej Góry.Możliwość komentowania została wyłączona.