Wyniki internetowych badań. Konsultacje społeczne

Sobota, 13.10 godzina 18:00
Prezentacja wyników badań internetowych + otwarta dyskusja
Prowadzenie: Ania Szczygłowska
Miejsce: BWA Zielona Góra, Al. Niepodległości 19

Na spotkaniu zostaną przedstawione szczegółowe wyniki socjologicznych badań internetowych, które odbyły się w maju i czerwcu. Dowiemy się jak zielonogórzanie spędzają swój wolny czas i jak często korzystają z Parku Tysiąclecia. Wyniki badań dają ogólny pogląd czego mieszkańcy oczekują od tego miejsca. Podczas spotkania wylosujemy 3 nagrody spośród osób biorących udział w badaniach, które otrzymają książki „365 drzew – Cecylia Malik”, ufundowane przez Fundację Bęc Zmiana.
Konsultacje społeczne to forma otwartych spotkań dla mieszkańców Zielonej Góry, podczas których każdy może zabrać głos na temat aktualnego stanu parku i możliwych scenariuszy jego rozwoju.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
Organizatorzy: Fundacja Salony, Galeria BWA Zielona Góra, Urząd Miasta Zielona Góra
Współpraca: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Drukarnia Braci Dadyńskich, Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Socjologii/ Uniwersytet Zielonogórski
Więcej informacji na stronie:
www.milleniumpark.euMożliwość komentowania została wyłączona.