Boba- group / kultura rosyjska

Performans русская культура / kultura rosyjska

 Akcja Boba-group polega na symbolicznym wymazaniu rosyjskiej kultury i stworzeniu wizualnego gestu zniszczenia rosyjskiej kultury, która od dawna jest potężną bronią w służbie rosyjskiej agresji.

Kultura zwykle kształtuje tożsamość narodową i tworzy kodeks zachowania. Kultura rosyjska nie była w stanie utrwalić cech humanizmu zawartych w rodzimej literaturze. Zamiast tego, wychowała pokolenie niewolników bez sumienia i odpowiedzialności. Wielu światowej sławy pisarzy rosyjskich było imperialistami i szowinistami, utalentowanymi do poetyzowania zbrodni wojennych. Teraz rosyjskie teatry i muzea są zamykane, by stać się punktami mobilizacyjnymi dla armii rosyjskiej. Za „Wielkimi” kulturami zazwyczaj stoją czołgi.

Autorzy performansu doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak trudno jest ludziom z byłych kolonii wyrzec się kultury imperialnej, ponieważ kultura rosyjska stała się częścią ich własnej pamięci, której nie da się usunąć.

 

Перформанс  русская культура / kultura rosyjska

Акція Boba-group передбачає символичне зтирання російській культури та створює візуальний жест знищєння культури, яка здавна є потужною зброєю на службі російській агресії.

Саме культура формує національну ідентичність та створює коди поведінки. Ця культра не змогла інсталювати риси гуманізму, яки були в російській літературі. Натомість вона спромоглася виховати покоління рабів, що не мають ані сумління, ані відповідальності. Багато відомих у світі російських письменників були імперіалістами та шовіністами, талановито поетизували воєнні злочини. Зараз російські театри та музеї зачиняються, щоб стати мобілізаційними пунктами для російської армії. За «Великими» культурами зазвичай їдуть танки.

Натомість, автори добре розуміють як складно людям з колишніх колоній відмовлятися від імперської культури, бо російська культура стала – частиною їх власної пам’яті, яку не можливо видалити

Boba-group” Yulia Drozdek, Vasilisa Nezabarom (UA)

Artyści wizualni zaangażowani społecznie i politycznie, swoje akcji realizowali m.in. w metrze Charkowa i na ulicach miasta.

W 2012 grupę założyło w Charkowie w Ukrainie dwoje artystów: Yulia Drozdek (1978) i Vasilisa Nezabarom (1975). Spotkali się jako niezależni artyści fotografowie, a od momentu rozpoczęcia działalności grupowej zaczęli realizację projektów wspólnych. Jednym z najbardziej znanych stał się cykl „Meble z Hadziacza”, który otrzymał nagrodę specjalną w konkursie „Fotograf roku 2012″. Artyści realizują też performansy na granicy absurdu, ośmieszające biurokrację państwowych instytucji i anomalie społeczne. Swoje artystyczne działania realizują w przestrzeni miasta i metra – to ich strategia przekazania swoich idei odbiorcom. Ich performansy stały się tematem wiadomości w trzech głównych kanałach TV Ukrainy (1+1, ICTV i Україна). Ważną częścią działalności Boba-group są relacje pomiędzy jednostką a władzą, ich akcje komentują bieżące wydarzenia polityczne. Burmistrz Charkowa, przeciwnik Euromajdanu, posłużył się dokumentacjami wideo działań grupy, prezentując je na specjalnie zwołanej sesji rady miasta, wyśmiewając działania artystów w celu dyskredytacji opozycji. W ten sposób sztuka współczesna stała się materiałem dla manipulacji politycznych.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona GóraMożliwość komentowania została wyłączona.