Komunikat Park Tysiąclecia

Zielona Góra, 7.06.2016 r.

Fundacja Salony
Ul. Bursztynowa 15
65-012 Zielona Góra

Komunikat do mieszkańców

Z wielką przykrością informujemy, że dotarła do nas wiadomość, iż koncepcja zagospodarowania Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze autorstwa krakowskiego biura BudCud nie będzie realizowana.

Urząd Miasta Zielona Góra złożył drogą pocztową zapytania ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego rewitalizacji Parku Tysiąclecia do wybranych biur architektonicznych. Do Agaty Woźniczki i Mateusza Adamczyka z biura projektowego BudCud list doszedł po terminie zgłoszeń, uniemożliwiając im wzięcie udziału w tej procedurze. Zapytanie nie zostało wysyłane do architektów drogą mailową ani zamieszczone na stronie BIP.

Z treści zapytania ofertowego nie wynika również, żeby nowy zleceniobiorca miał odnieść się do wypracowanej przez Fundację Salony i BWA wspólnie z mieszkańcami społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Tysiąclecia ani żebyśmy – jako strona społeczna – byli włączeni w proces powstawania programu funkcjonalno-użytkowego parku.

Ponadto do zapytania ofertowego załączono listę uwag, sporządzoną przez zielonogórskie Biuro Kształtowania Zieleni w Urzędzie Miasta Zielona Góra, które punkt po punkcie (w sumie 30 pozycji) pozbawiają projekt kształtu zaproponowanego przez BudCud w oparciu o społeczną koncepcję zagospodarowania Parku Tysiąclecia. Poza szeregiem uwag dotyczących niewłaściwego doboru roślin i sposobu ukształtowania alejek, nowy miejski ogrodnik neguje potrzebę rozbudowy skateparku, powstania drewnianych tarasów do odpoczynku, urozmaicenia parku o dodatkowe urządzenia do zabawy dla dzieci, wprowadzenia do parku wody, tym samym zaprzeczając wynikom przeprowadzonych przez nas konsultacji społecznych. Kierownik Biura Kształtowania Zielni zakwestionował nawet sugerowaną w projekcie jasną nawierzchnię ścieżki w parku, której potrzeba budowy została wypracowana podczas warsztatów z osobami niewidomymi.

Biuro BudCud, realizując w 2013 roku koncepcję rewitalizacji Parku Tysiąclecia na zamówienie Miasta Zielona Góra spełniło wszystkie warunki określone w umowie. Architekci wielokrotnie konsultowali się m.in. z miejskim Departamentem Inwestycji i Zarządzania Drogami, prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym ZWIK (w celu ustalenia możliwości doprowadzenia wody do parku), ZGKiM-em oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Fundacja Salony i BWA Zielona Góra również uczestniczyły w procesie projektowania na różnych etapach przygotowywania projektu i wspierały architektów w rozpowszechnieniu informacji o projekcie wśród zielonogórzan. Mateusz Adamczyk i Agata Woźniczka spędzili w Zielonej Górze wiele godzin na rozmowach z użytkownikami parku, wytyczając m.in. ścieżki, którymi spacerują mieszkańcy. Na tej podstawie przygotowali projekt, który bezpośrednio odnosił się do społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Tysiąclecia, wypracowanej w trakcie wielomiesięcznych konsultacji.

Propozycja BudCud zmieniała Park Tysiąclecia w nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce dla wszystkich jego użytkowników, zachowując jednocześnie jego dotychczasowy charakter oraz miejsce na pamięć o przeszłości miejsca. Mieliśmy szansę na powstanie nowej wyjątkowej przestrzeni publicznej w Zielonej Górze, parku z prawdziwego zdarzenia, o jakim wszyscy marzyliśmy. Zamiast przykładu udanej rewitalizacji, prowadzonej od lat w porozumieniu z mieszkańcami, czeka nas niestety zwykły remont przygotowany przez specjalistów ds. zieleni.

Jako strona społeczna sprzeciwiamy się ignorowaniu potrzeb mieszkańców względem Parku Tysiąclecia. W ciągu trzech lat przeprowadziliśmy wokół niego dziesiątki spotkań z mieszkańcami – warsztatów, konsultacji społecznych, projektów artystycznych. O opinię na temat parku zapytaliśmy ponad 2000 osób. Pracowaliśmy z lokalną społecznością, młodzieżą, niepełnosprawnymi, seniorami, instytucjami miejskimi, organizacjami pozarządowymi i poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta. Konsultacje społeczne były prowadzone w porozumieniu z Urzędem Miasta Zielona Góra, więc tym bardziej dziwi nas, że uwagi ze strony Miasta pojawiły się dopiero po 3 latach od złożenia projektu przez biuro BudCud.

Fundacja Salony wyraża również sprzeciw przeciwko dyskredytowaniu kompetencji architektów. To nie pierwszy raz, kiedy zawód architekta nie jest traktowany w Zielonej Górze poważnie oraz kiedy składane przez Miasto zamówienie na koncepcje zmienia się znacząco na kolejnych etapach realizacji projektu. Podczas publicznych dyskusji organizowanych przez Urząd Miasta Zielona Góra rozmawiamy ostatnio o nowych projektach, rewitalizacji, konsultacjach społecznych i mieście zrównoważonym. Te dyskusje nie mają jednak znaczenia, dopóki wszystkie etapy procesu rewitalizacji nie będą prowadzone według przejrzystych zasad.

Z poważaniem

Marta Gendera

Prezeska Fundacji Salony

załączniki – uwagi Biura Kształtowania Zieleni: 

http://fundacjasalony.pl/media/uwagi1.jpg

http://fundacjasalony.pl/media/uwagi2.jpgMożliwość komentowania została wyłączona.