Przestrzeń wspólna – spotkanie

 Przestrzeń wspólna
Aktywiści i artyści w przestrzeni publicznej

29 – 30.11.2013
Fundacja Salony, ul. Fabryczna 13b, Zielona Góra

W ostatnich latach jesteśmy świadkami wzrostu liczby inicjatyw kulturalnych i społecznych, podejmowanych w przestrzeni publicznej na gruncie lokalnym. W związku z realizacją długofalowego projektu w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze organizatorzy – Fundacja Salony i Galeria BWA w Zielonej Górze dążą do nawiązania dialogu i wymiany doświadczeń z innymi aktywistami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami o podobnym profilu, działającymi w Europie Środkowej. Celem spotkania jest prezentacja i analiza metod działania w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: rewitalizacja, rekultywacja, przywrócenie przestrzeni mieszkańcom, interwencje artystów, działania o charakterze partycypacyjnym i integrujące lokalne społeczności. Wspólnie zastanowimy się także nad znaczeniem działań w przestrzeni publicznej, inicjowanych przez artystów.
Do dialogu w ramach spotkania „Przestrzeń wspólna” zaprosiliśmy inicjatorów działań w przestrzeni miejskiej z Polski, Anglii, Słowacji oraz Austrii. Spotkanie będzie odbywało się w formie trzech bloków tematycznych, które zostaną podsumowane dyskusjami panelowymi. W spotkaniu będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Bel Etage (Berlin/DE), BWA Zielona Góra (PL), Fundacji na Miejscu (Warszawa, PL), Fundacji Form i Kształtów (Warszawa, PL), Fundacji Salony (Zielona Góra/PL), F13 Centrala Twórcza (Zielona Góra, PL), Muzeum Sztuki (Łódź/ PL), Myatt’s Field Park (Londyn/UK), Verejny Podstavec (Bratysława, SK), (Graz/AT)
Spotkanie będzie odbywało się w języku angielskim.

Organizatorzy: Fundacja Salony, BWA Zielona Góra
Patronat medialny: Res Publica Nowa, Magazyn Miasta, Radio Zielona Góra
Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej”. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Austriackiego Forum Kultury w Warszawie oraz dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
Program jest dostępny na stronie: milleniumpark.euMożliwość komentowania została wyłączona.