Kuracja dla ziemi

[young] Observatorium
Kuracja dla ziemi

26.06 – 2.07. 2014
prace w parku codziennie w godzinach 10 – 13, 16 – 20
niedziela, 29.06. godzina 12:00 kawa z artystami
środa, 2.07. godzina 17:00 piknik i spotkanie z artystami
Park Tysiąclecia
Zielona Góra

Czterech młodych architektów i artystów współpracujących z holenderską grupą Observatorium przygotowało do Parku Tysiąclecia projekt tymczasowych zmian. Punktem wyjścia dla ich myślenia o tym terenie jest zły stan gleby i zaniedbanie roślinności. Przez pięć dni artyści wspólnie z mieszkańcami Zielonej Góry będą pracowali we wschodniej części parku, by zrekultywować jego fragment, nadać mu nowy kształt. Ciężka fizyczna praca zakończy się wspólnym piknikiem i spotkaniem z artystami.

Park potrzebuje zainteresowania i stałej opieki. Wiele miejsc jest pozostawionych samym sobie, ulega dalszej degradacji na naszych oczach. W następstwie oddania naturze tego miejsca powstało wiele odrębnych malowniczych zakątków, bez wątpienia stanowiących potencjał parku, nasze dzikie płuca miasta. Ingerencja artystów wyeksponuje charakter jednego z takich miejsc. Fundamentem projektu będzie poddanie kuracji gleby na tym terenie. Ziemia zachowuje w sobie treść historii tego miejsca, poprzez jej pielęgnację i rekultywacje możemy zadbać również o przeszłość tego miejsca.

Ogrodnicy – artyści poprzez swoje działanie chcą obudzić chęć identyfikacji mieszkańców z tym miejscem, zachęcić ich do wspólnego działania na rzecz poprawy przestrzeni publicznej. Poprzez prace ogrodnicze i zabiegi na ziemi i roślinach będzie można wspólnie wydobyć atuty tego miejsca. Zielonogórzanie mają szansę kontynuować pracę rozpoczęte przez Young Observatorium również po ich wyjeździe.
Zachęcamy by dołączyć do prac w Parku Tysiąclecia, naszą wspólną pracą możemy uczynić to miejsce bardziej przyjaznym!

[Young] Observatorium (Ymke Vertelman, Maila Mangiapanello, Lieven Poutsma, Suze Hoek) to współpracownicy holenderskiego kolektywu Observatorium z Rotterdamu, działającego w przestrzeni publicznej i miejskich nieużytków od 1997 roku. Observatorium zainincjowali i do tej pory prowadzą Geert van de Camp, Andre Dekker i Ruud Reutelingsperger. Artyści zainteresowani są wytwarzaniem relacji pomiędzy sztuką, krajobrazem i społeczeństwem. Projekt „Kuracja dla ziemi” to działanie opracowane przez kolektyw dla Parku Tysiąclecia.
Observatorium.org

Organizatorzy: Fundacja Salony, BWA Zielona Góra

Współpraca: Observatorium/ Rotterdam
Współpraca medialna: Magazyn Miasta, Res Publica Nowa, Radio Zielona Góra
Działanie odbywa się w ramach projektu Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze, nowej przestrzeni publicznej. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra

www.milleniumpark.euMożliwość komentowania została wyłączona.