Anna Siekierska – Pomoc wzajemna

Anna Siekierska
Pomoc wzajemna
Projekt on-line
Fundacja Salony

„Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju” to tytuł książki anarchistycznego myśliciela Piotra Kropotkina. Opisuje on przykłady uspołecznienia i współdziałania w imię dobra wspólnego wśród różnych zwierząt – od owadów po ludzi. Przedstawia je jako główną siłę ewolucyjną, sprzeciwiając się powszechnej teorii, zwanej darwinowską, opartej o walkę o byt i konkurencję.
Teoria Pomocy wzajemnej nie należy do wiedzy powszechnie nauczanej, nie wspiera bowiem zasady indywidualizmu, która napędza kapitalizm. Przynależy bardziej do feministycznej troski, działania ruchów oddolnych, społeczeństwa obywatelskiego. Zależy mi, by popularyzować tę ideę. Tym razem robię to współpracując z Jaskółczym Zielem oraz z kolektywem mrówek. Mrówki są istotami bardzo silnie uspołecznionymi, a z Jaskółczym Zielem łączy je relacja symbiotyczna.

Projekt odbywa się w ramach programu rezydencyjnego Fundacji Salony „Draw the line” poświęconemu zmianom klimatycznym w naszym regionie i jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Zielona Góra.Możliwość komentowania została wyłączona.