Aleksandra Wasikowska – Świątynia

Aleksandra Wasilkowska
ŚWIĄTYNIA
Instalacja w Parku Tysiąclecia

Otwarcie: wtorek, 26.08. godzina 18:00 (przy grobowcu Beuchelta)

Parafrazując jeden z komentarzy do słynnej rzeźby-pisuaru Duchampa – Fontanny: Art is something you piss on można pokusić się o uogólnienie, że olewamy wszystko to, czego nie rozumiemy lub chcemy wyprzeć ze świadomości.

Modernizacja społeczeństw i miast odbywa się na podobnych zasadach. Wszystko, co niewygodne, dziwne i brzydkie zostaje olane, wyparte, zresetowane, wyczyszczone. Paryż został wyczyszczony przez barona Haussmanna, który w celu zwiększenie kontroli społecznej likwidował wąskie ulice i stare kamienice. Argument higieniczny był też kluczowy dla wszystkich modernistów. Le Corbusier chciał zlikwidować wszystkie „coin de pisse”, w dosłownym tłumaczeniu „kąty do sikania”, czyli ciemne zaułki nie-nowoczesnej architektury. W ramach „euroremontu” aseptyzacji podlegają również polskie miasta. Znika niechciane dziedzictwo, znika naręczny handel, znikają ciemne zaułki, znikają szalety. Tylko na moment w krajobrazie pojawią się to tu, to tam błękitne akcenty toi- toi, ale to nie zawsze wystarcza. Sikanie – ludzka rzecz, dojmująca cielesność może nas dopaść w najmniej spodziewanym momencie, podczas kąpieli w Bałtyku, na szczycie góry, na spacerze w parku, a nawet na cmentarzu.

W Parku Tysiąclecia – dawnym poniemieckim Cmentarzu Zielonego Krzyża najbardziej uczęszczanymi miejscami za potrzebą są gęste krzaki i pozostałości po architekturze cmentarnej – zaułki budynku dawnego krematorium i zdewastowany grobowiec zmarłego w 1913 roku Georga Beuchelta, znanego zielonogórskiego przedsiębiorcy, inżyniera i działacza społecznego. Grobowiec w kształcie rotundy z kopułą podpartą rzędem kolumn zaprojektowany został w stylu popularnych w XIX wieku parkowych pawilonów wzorowanych na architekturze antycznych świątyń, znanych jako Świątynie Dumania. W grobowcu Beuchelta sacrum miesza się z profanum, a zawiłość historii z prozą fizjologii. Dziś grobowiec najczęściej traktowany jest jako miejski szalet.

Tytuł pracy Aleksandry Wasilkowskiej Świątynia gra z podwójnym znaczeniem tego słowa. „Świątynia Dumania” to potoczne określenia na szalet miejski, a zarazem określenie miejsca skupienia, kontemplacji i uwznioślenia. Praca Wasilkowskiej łączy wątki tylko pozornie odległe: pamięć i ciało, i polega na zmapowaniu miejsc w Parku Tysiąclecia, w których historia zostaje dosłownie i w przenośni olana. W miejscach tych pojawią się kwiaty, które niczym chwasty w ruinach świątyń i zdewastowanych grobów są żywym świadectwem zapomnienia.

Aleksandra Wasilkowska – architektka, wiceprezeska OW SARP, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Ecole d’Architecture de Bretagne we Francji. Pracowała w paryskim biurze Francois Roche – R&Sie(n), od 2007 roku prowadzi pracownię architektoniczną w Warszawie. W 2010 roku Wasilkowska reprezentowała Polskę na XII Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji projektem Emergency Exit (wspólnie z Agnieszką Kurant). Zajmuje się architekturą na styku sztuki i nauki. Jest autorką książek Warszawa jako struktura emergentna, (wyd. Fundacji Bęc Zmiana, 2009), Architektura Cienia (wyd. Fundacja Inna Przestrzeń, 2013). Jej projekty i instalacje były realizowane m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Narodowej Galerii Zachęta, Instytucie Awangardy, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Tbilisi, Nowym Teatrze w Warszawie, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Chelsea College of Art and Design w Londynie, Seoul Art Center w Korei, a także wyróżniane w konkursach między innymi na modernizację Placu Grzybowskiego w Warszawie, ogrodu w Pontivy we Francji i najlepszą przestrzeń teatralną na festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Od 10 lat prowadzi badania na temat handlu ulicznego i bazarów i rozwija projekt Bazaristan.

Organizatorzy: Fundacja Salony, BWA Zielona Góra
Współpraca Medialna: Magazyn Miasta, Res Publica Nowa, Radio Zielona Góra
Działanie odbywa się w ramach projektu Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze, nowej przestrzeni publicznej. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Austriackiego Forum Kultury oraz dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra
www.milleniumpark.euMożliwość komentowania została wyłączona.