Aleksandra Kubiak (ur. 1978) – artystka wizualna. Absolwentka edukacji artystycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2001-2013 tworzyła z Karoliną Wiktor Grupę Sędzia Główny. Po zawieszeniu działalności grupy artystka wznowiła działalność indywidualną, w której przenosi doświadczenie z pola performance na pracę z udziałem publiczności. Interesuje się społecznym oddziaływaniem sztuki. Pracuje z różnymi mediami, m.in. z wideo i obiektem. Od 2012 roku jest doktorantką na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Więcej o filmach:
BARACA
DOLCE VITA